Spiżarnia
Spiżarnia
Utwórz nowe konto

Tradycyjne Przysmaki

Spiżarnia

Jak kupować w naszym sklepie?

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.spizarnia.net.pl. Przed złożeniem zamówienia prosimy naszych stałych Klientów o zalogowanie się lub – gdy odwiedzają nas po raz pierwszy – o założenie konta w naszym sklepie. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e‑mailem informację o jego przyjęciu przez sklep. W przypadku gdy pojawia się jakikolwiek problem z realizacją zamówienia, sklep kontaktuje się z klientem telefonicznie.

2. Zakupów w sklepie www.spizarnia.net.pl dokonywać mogą tylko osoby pełnoletnie. Sprzedaż alkoholu w ramach sklepu dokonywana jest wyłącznie pod warunkiem odbioru dostarczonego alkoholu przez osobę pełnoletnią. W przypadku wątpliwości, osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.


3. Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy.


4. Zamówienia można składać przez całą dobę i we wszystkie dni roku.


5. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu go przez nas mailem.

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu przelewu na konto firmy,

c) w przypadku zamówień płatnych formami elektronicznymi – po dokonaniu płatności elektronicznej za pomocą wszystkich dostępnych form płatności oferowanych przez www.platnosci.pl


6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w naszym magazynie. Strony naszych ofert są systematycznie aktualizowane. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, klient zostanie poinformowany o tym osobiście ( mail lub telefon ).


7. W celu potwierdzenia złożonego zamówienia nasz pracownik może skontaktować się z Państwem pod podany przez Państwa numer telefonu. W uzasadnionych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.


8. W przypadku czasowej niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient podejmie decyzję o dalszym sposobie jego realizacji:

ˇ częściowa realizacja,
ˇ wydłużenie czasu oczekiwania,
ˇ zmiana części zamówienia – np. zamówienie towaru o podobnej specyfice lub cenie
ˇ anulowanie całości zamówienia.

W przypadku dokonania płatności elektronicznej przez Klienta gwarantujemy częściowy lub całkowity zwrot dokonanych przez klienta płatności w zależności od określonego przez Klienta dalszego sposobu realizacji zamówienia (patrz wyżej).


9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.


10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT to powinien podać tą informację w polu uwagi przy finalizowaniu zamówienia.


11. Dostawa produktów realizowana jest w cenie obowiązującej na dzień złożenia zamówienia uwidocznionej przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.


12. Ceny produktów są cenami detalicznymi i zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny podano w złotówkach


13. Cena detaliczna nie obejmuje kosztów przesyłki.


14. Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.


15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.


16. Koszty dostawy są wyliczane w momencie zatwierdzenia zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.


17. Wszystkie dane osobowe są gromadzone wyłącznie w celu obsługi Klientów przez firmę No1 Beata Lidia Martynowska. Dane podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883). Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę No1 Beata Lidia Martynowska.


18. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą No1 Beata Lidia Martynowska. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT lub paragonu.


19. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271.


20. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


21. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie oraz zmian cen.


Jeżeli podczas rejestracji Klient, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji, wyrazi na to zgodę, będzie otrzymywał na podany wcześniej adres poczty elektronicznej informacje o ofertach specjalnych i promocjach www.spizarnia.net.pl. . W przypadku braku wyrażenia takiej zgody, Klient nie otrzyma od serwisu żadnej korespondencji nie związanej z procesem realizacji zamówienia.

Podaj swój adres e-mail

jeśli chcesz być na bieżąco informowany o nowych produktach oraz zmianach w ofercie