Kredyt hipoteczny na budowę sklepu spożywczego

Procedura związana z udzieleniem kredytu hipotecznego na cele mieszkaniowe różni się od wymogów stawianych przed przedsiębiorcami, którzy starają się nabyć lub wybudować lokal użytkowy. Zobaczmy zatem, czy możliwa jest budowa sklepu spożywczego z finansowym wsparciem banku? 

Liczba udzielanych kredytów hipotecznych dla osób fizycznych nieustannie rośnie. W końcu mało kogo stać na zakup lub budowę nieruchomości za zgromadzone oszczędności, więc konieczne jest skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania. Taki sam problem dotyka także przedsiębiorców, którzy często mierzą się z koniecznością pozyskania lokalu usługowego na własność, a nie dysponują odpowiednimi środkami na realizację tego celu. 

Osoby chcące zaciągnąć kredyt na budowę sklepu spożywczego muszą przygotować się na szereg dodatkowych formalności, które nie są stosowane w trakcie rozpatrywania wniosków o sfinansowanie zakupu domu lub mieszkania, lub kiedy osoba fizyczna ubiega się o kredyt pod kupno działki. Przedsiębiorca będzie musiał przedstawić większą listę dokumentów oraz wykazać się stażem prowadzenia działalności sięgającym nawet 24 miesięcy. 

Kredyt hipoteczny na budowę sklepu spożywczego – czy to możliwe? 

Przedsiębiorca planujący zaciągnąć kredyt hipoteczny na budowę sklepu spożywczego musi przede wszystkim mieć świadomość, że to rozwiązanie droższe i trudniej dostępne niż klasyczny kredyt mieszkaniowy dla konsumentów. Wynika to m.in. z faktu, że operacja taka pociąga za sobą dodatkowe ryzyko, a charakterystyczne cechy lokalu użytkowego powodują, że może być mniej wartościowym zabezpieczeniem niż standardowe mieszkanie czy dom jednorodzinny.

Sam mechanizm opisujący działanie kredytu hipotecznego dla firm jest bardzo podobny do rozwiązania kierowanego do osób fizycznych. Zobowiązanie to musi być przeznaczone na cel związany z zakupem lub budową nieruchomości, a jego głównym zabezpieczeniem jest hipoteka. Kredyt hipoteczny spłacany jest w miesięcznych ratach, składających się z pożyczonego kapitału i odsetek, zgodnie z dołączonym do umowy harmonogramem.

Jaki jest minimalny okres prowadzenia działalności? 

Banki mają różne oczekiwania wobec przedsiębiorców starających się zaciągnąć firmowy kredyt hipoteczny. Dużo zależy też od formy prawnej prowadzonej działalności, a także sposobu opodatkowania. Istnieją jednak powtarzające się w większości instytucji finansowych warunki wspólne, dzięki którym możliwa jest, choć częściową odpowiedź na zadane pytanie. 

Wniosek o kredyt hipoteczny na budowę sklepu spożywczego najczęściej może złożyć firma, która prowadzi działalność od przynajmniej 12 miesięcy. Niektóre banki wymagają, aby ten okres wynosił 18, a nawet 24 miesiące. Dzięki temu kredytodawca może sprawdzić dokumenty finansowe firmy za cały rok, co pozwala lepiej ocenić kondycję potencjalnego kredytobiorcy.

Jakie dokumenty potrzebne są do wniosku o kredyt hipoteczny na budowę sklepu spożywczego?

Podobnie jak w przypadku osób fizycznych bank podczas weryfikacji wniosku zawsze sprawdzi zdolność kredytową przedsiębiorcy. W tym celu konieczne będzie przedstawienie dokumentów finansowych za wskazany okres. Najczęściej to dokumenty bieżące oraz obejmujące ostatni, pełny rok rozliczeniowy. W zależności od formy prowadzonej działalności może być to m.in. podsumowanie księgi przychodów i rozchodów albo pełne sprawozdania finansowe. Konieczne może być także przedstawienie deklaracji podatkowych za ostatnie lata.

Bank sprawdzi również, jak przedsiębiorca podchodzi do spłaty swoich zobowiązań, weryfikując m.in. rejestry Biura Informacji Kredytowej. Jeśli w przeszłości dochodziło do rażących opóźnień w spłacie, lub – co gorsza – na dzień złożenia wniosku występują nieuregulowane w terminie zobowiązania, to trzeba pogodzić się odrzuceniem wniosku. Nieakceptowalne są również zaległości wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, dlatego konieczne jest przedstawienie stosownych zaświadczeń wystawionych przez te instytucje.

Należy przedstawić także dokumenty rejestrowe firmy. W przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą konieczne jest załączenie zaświadczenia o wpisie do CEIDG, nadaniu numeru NIP i REGON. Spółki muszą przedłożyć również odpis z KRS i umowę spółki. Część banków nie wymaga tych dokumentów, a ile można pobrać je z baz dostępnych w Internecie. Spółki z o.o. i akcyjne muszą przedstawić też uchwałę dotyczącą kwestii zaciągania zobowiązań.  

Dokumentem, który może przekonać kredytodawcę do udzielenia finansowania, jest dobrze przygotowany biznesplan. Powinien on zawierać szczegółowy opis przedsięwzięcia oraz szacowane przychody, jakie generować będzie lokal. Dzięki temu analitycy będą mogli trafniej oszacować ryzyko całego przedsięwzięcia. 

Jakie są warunki kredytu hipotecznego na budowę sklepu spożywczego?

Kredyty dla przedsiębiorców, z uwagi na wyższe ryzyko, są zazwyczaj droższe niż oferta kierowana do osób fizycznych. Nie inaczej jest w przypadku kredytu hipotecznego na budowę sklepu spożywczego. Oczywiście wiele zależy od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i od wyniku analizy zdolności kredytowej. Firmy w dobrej sytuacji majątkowej mają więcej argumentów, aby zawalczyć o lepsze warunki finansowania. Standardowo marża i prowizja kredytów hipotecznych dla przedsiębiorców jest o około 1% do 2% wyższa od stosowanej w przypadku produktów mieszkaniowych kierowanych do osób fizycznych.

Na warunki finansowe mogą wpływać także dodatkowe zabezpieczenie zaoferowane przez przedsiębiorcę. Może być to np. poręczenie innego podmiotu posiadającego zdolność kredytową lub poręczenie osobiste wspólników, którzy przejmą na siebie ciężar spłaty zobowiązania, gdyby firma przestała to robić. Może być to też zabezpieczenie o charakterze rzeczowym, jak np. zastaw na pojeździe lub stanach magazynowych.

Na jak długo można pożyczyć pieniądze?

Wszystko zależy od oferty banku oraz od kondycji finansowej wnioskodawcy. W końcu im dłuży okres kredytowania tym niższa wysokość miesięcznej raty, co w mniejszym stopniu obciąża zdolność kredytową firmy ubiegającej się o kredyt hipoteczny na budowę sklepu spożywczego. Zazwyczaj przedsiębiorstwa mogą skorzystać z kredytowania na okres od 10 do 20 lat, ale jak to w bankowości firmowej i ten element może być negocjowany.   

Czy mogę zaciągnąć kredyt hipoteczny na budowę sklepu spożywczego jako klient indywidualny?

Bardziej skomplikowane procedury i wyższe koszty finansowania rodzą pytanie – czy osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zaciągnąć tradycyjny kredyt hipoteczny na budowę sklepu spożywczego? Częściowo jest to możliwe, ale wymaga zgody banku i pewnych kompromisów. Kredyt hipoteczny można otrzymać, jeżeli lokal użytkowy stanowić będzie wydzieloną część domu. Banki często określają dokładne proporcje, np. powierzchnia mieszkalna musi zajmować minimum 75% całej powierzchni nieruchomości. 
W takim układzie trzeba sprawdzić, które instytucje finansowe oferują takie rozwiązanie. Kiedy już zdobędziemy taką wiedzę, to warto wykorzystać kalkulator hipoteczny Bankier.pl i znaleźć ofertę najlepiej dopasowaną do naszych potrzeb. Należy pamiętać, że w przypadku kredytów hipotecznych z wieloletnim okresem spłaty, nawet niewielkie różnice w marży mogą ostatecznie dać tysiące złotych oszczędności.