Niwelowanie przepaści cyfrowej u osób starszego pokolenia, czyli inteligentny dom i nowe technologie „przystosowane dla osób starszych”.

Rządowe raporty z prac na opracowanymi nowymi technologiami stwierdzają, że inteligentne usługi powinny dostosowywać się do potrzeb osób starszych, a inteligentne narzędzia nie powinny powodować przeszkód w codziennym życiu starszego pokolenia. Promowanie integracji i rozwoju technologii odpowiednich dla seniorów, dzięki inteligentnym domom, inteligentnym społecznościom, inteligentnym podróżom, inteligentnej medycynie i innym powstającym formatom; „inteligentne urządzenia przyjazne starszym osobom”, powinny mieć odpowiednie standardy techniczne.

Raporty specjalistów do spraw rozwoju technologicznego wskazywały, że promocja inteligentnych usług musi być dostosowana do potrzeb seniorów i sugerowali tym samym, że firmy wprowadzają inteligentne produkty terminalowe, które lepiej odpowiadają potrzebom starszego pokolenia, pomagając im zintegrować się z cyfrowym życiem, z drugiej strony społeczeństwo powinno także zapewniać opcje „niecyfrowe” i zachować fizyczne doradztwo, usługi ręczne i inne podmioty nie dotknięte cyfrową rewolucją – podświetlany numer domu.

Nowa generacja technologii informatycznych odgrywa nieodzowną rolę w odpowiedzi na starzejące się społeczeństwo. Należy zwrócić uwagę na to, że pojawienie się przepaści cyfrowej nie może całkowicie zanegować osiągnięć i roli technologii informacyjnej nowej generacji w służbie osobom starszym. Produkty technologii informacyjnej nowej generacji, takie jak internet rzeczy, chmura, komputery, duże zbiory danych i inteligentny sprzęt przyczyniły się do starzenia się populacji. W ostatnich latach świat skupiał się na promowaniu badań i rozwoju kluczowych technologii i produktów dla inteligentnej opieki zdrowotnej i opieki nad seniorami, a także promowaniu priorytetowego stosowania inteligentnych produktów zdrowotnych do opieki nad osobami starszymi. Dziś branża inteligentnej opieki zdrowotnej poczyniła stopniowe postępy.

Oprócz dotacji finansowych na zakup inteligentnych produktów dla zdrowia i opieki nad starszym pokoleniem zaleca się, aby odpowiednie departamenty rządowe zapewniły inteligentną opiekę zdrowotną dla seniorów, oraz inne powiązane produkty cyfrowe dedykowane starszemu pokoleniu. W przypadku scentralizowanych zamówień stosuje się więcej produktów elektronicznych, dzięki czemu więcej osób starszych może cieszyć się produktami elektronicznymi w zakresie zdrowia i opieki medycznej o doskonałej wydajności i przystępnych cenach.

Zwracając uwagę na kwestię bezpieczeństwa przechowywania cyfrowych informacji, powinniśmy stawiać na ochronę dóbr osobistych i ograniczenia wypływu danych. Odpowiednio znormalizowane kwestie legislacyjne w stosowaniu „Big Data” nie powinny pozwalać niektórym firmom na nadużywanie danych konsumenckich pod hasłem „dane to kapitał”. Jednocześnie w przypadku niektórych grup, które nie są zainteresowane cyfryzacją i nie chcą korzystać z inteligentnych urządzeń, muszą zachować swoje prawa i należy zadbać o to, aby ich codzienne życie nie zostało naruszone.

Usługi cyfrowe dla seniorów należy jak najszybciej włączyć do budowy krajowej infrastruktury informacyjnej, a publiczne platformy cyfrowe i systemy usługowe na wszystkich poziomach należy promować jako pierwsze, które dopełniają starzejącą się transformację. Powinniśmy dać pierwszeństwo korzystania z usług cyfrowych osobom starszym. Jeśli chodzi o konkretne scenariusze zastosowań, jako najważniejsze punkt wskazuje się, że technologia powinna być ukierunkowana na integrację i rozwój z nowo powstającymi firmami. Inteligentne domy, inteligentne społeczności, inteligentne podróże i inteligentna opieka zdrowotna, powinny być opierane o odpowiednie wytyczne. Na przykład wzmocnienie powiązań między danymi dotyczącymi inteligentnego domu seniora, a danymi inteligentnej społeczności, pełne wykorzystanie technologii sztucznej inteligencji internetu rzeczy, szybkie reagowanie na aktywne potrzeby oraz terminowe i dokładne identyfikowanie potrzeb pasywnych (na przykład upadki, pożary, wycieki gazu, skrzynka na listy z oświetleniem, itp.)

Dostęp do wszystkich usług jednak nadal powinien odbywać się na zasadzie „online + offline”. Prowadzona na ogólnoświatową skalę reforma cyfryzacji, powinna odbywać się stopniowo. Dzięki temu osoby niezainteresowane postępem technicznym, nadal zachowają możliwość korzystania z usług manualnych i funkcje płatności gotówką. Całe społeczeństwo powinno optymalizować jakość, zapewniać wygodę korzystania ze świadczonych usług i zachowanie kanałów „niecyfrowych”: Z jednej strony daje się alternatywne opcje „niecyfrowe”, zostawia tradycyjne kanały dla osób starszych, które nie znają internetu, z drugiej strony należy prowadzić więcej działań związanych ze zwiększeniem wiedzy i świadomości seniorów na temat wygody korzystania z usług cyfrowych.